Łączność

Jarosław Zavyałow

Kierownik produkcji

Współpraca przy zakupie surowców, zarządzanie personelem.


тел. (067)4343355

email: 8540462@gmail.com

Jewgienij Andronow

Szef domu handlowego

Współpraca w zakresie sprzedaży produktów w regionach Kijowa, Odessy i Mikołajowa.


тел. (067)1118025

email: andronov@ukr.net

Sergiej Smertelnyj

Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnego

Współpraca w zakresie sprzedaży produktów w regionach Żytomierz, Czernihów, Czerkasy, Dniepropietrowsk i Zaporoże.

тел. (067)4580833

email: smertelniy@ukr.net